И замирисва на … ваканция

Дойде ли Великден, е време да започнем подготовката за завършването на градината или училищен клас.

В детската градина готвят стихчета, първолаците преговарят буквите, по-големите се готвят за контролни. Но всички очакват с нетърпение Празника за завършване.

Ние пък готвим нови игри, костюми и реквизити и чакаме с нетърпение срещите с малчуганите. И всеки път правим празникът им весел и незабравим.